Վահե Պետրոսյանը «Մանթաշյանական զրույցներ»-ի շրջանակում...

Ի՞նչ հետևանքների կհանգեցնի՝ եկամտային հարկի մասին օրենքի դադարեցումը#27

Հայաստանյան անշարժ գույքի շուկայի զարգացումների՝ միջին գների, կատարված գործարքների թվի, դրանց տարածական բաշխվածության և այլ բնութագրիչների վերաբերյալ Վահրամ Միրաքյանը «Մանթաշյանական զրույցներ»-ի շրջանակում զրուցել է՝
 «Կառուցապատողների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ հիմնադիր, «Լոգիկոն դիվելփմենթ» ընկերության, «Արտքոմփանի» ՍՊԸ հիմնադիր Վահե Պետրոսյանի և «Զաքարյան Քոնսթրաքշն Սոլուշնս» և «Հեզ Ընդ Նեզ» ընկերությունների հիմնադիր տնօրեն Էդգար Զաքարյանի հետ: